Hefter og trykksaker

20210506024017-60933af19471c6.43394594.jpg
Hefte - Åkeren kan og være blå
Et riss av havbruksnæringens utvikling i Norge - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK
20210506020832-609333807f01d7.86683046.jpg
Hefte - Verdens fraktemenn
Norsk internasjonal skipsfart gjennom tusen år - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK
20210506020612-609332f49594b4.58631571.jpg
Hefte - Den norsk-arktiske torsken og verden
Torskefiskets historie - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK
20210506020015-6093318f37b692.41883187.jpg
Hefte - Hval, veid, fangst og norske kyster.
Linjer i norsk hvalfangsthistorie - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK
1509544604491.jpg
Hefte - Gull, guder og guders utvalgte.
Gullbrakteatene i Vest-Agders folkevandringstid.Utgitt av Vest-Agders fylkeskommune.
50,00 NOK
1509545247622.jpg
Hefte - Kongen av Hvaler
Hummerens betydning for et øysamfinn i Oslofjorden belyst gjennom redskapsinventaret.
 
 
75,00 NOK
20210506024453-60933c05107895.66077708.jpg
Hefte - Søre Katland fyr
Historien om Søre Katland fyr - oppført 1878
100,00 NOK
20210506024859-60933cfb400059.05427752.jpg
Hefte - Lighthouses in Vest-Agder
70,00 NOK
20210506025600-60933ea0d41761.44469069.jpg
Hefte - In the wake of history
Maritime heritage on the coast of Agder. - published by Aust-Agder and Vest-Agder County Municipalities.
25,00 NOK
1509544688414.jpg
Hefte - Rapport om kompassroser og annen grafitti i kystmiljø
Regionalavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune har dokumentert feltregistreringer fra 2005.
50,00 NOK
1507119264750.jpg
Hefte - Pharos
Riksantikvaren deltok i et 3-årig EU-prosjekt mellom Hellas, Italia, Kypros og Norge med fokus på vern og bruk av europeiske steinfyr.
50,00 NOK