Hefter og trykksaker

20231130125713-65687899e106d7.52357433.jpg
Hefte - Skipsforlis på kysten Del 1

En bark er et seilskip med minst tre master. Det skværrigget, men mesanmasten har sneiseil.

150,00 NOK
20231130125239-65687787b65857.45140034.jpg
Hefte - Skipsforlis på kysten Del 2

"Østhasselvraket". Selv med moderne navigasjonsmidler og motor går skip på grunn på Listahalvøya.

150,00 NOK
20211001101156-6156c2cc47f218.72635022.jpg
Hefte - Los

Et lite hefte med mye innhold om losen.

Laget av Kystmuseet i Øygarden i forbindelse med LOS300

25,00 NOK
20210819102245-611e14d51fbbc4.71686788.jpg
Hefte - Overlevende

Tekster til utstillingen "Overlevende" - portretter av mennesker som har overlevd i krig.

Også oversatt til engelsk og tysk.

149,00 NOK
20220512115215-627cd8cfd78700.73996224.png
Hefte - Neset
Historien om fyret på sydspissen av Norge - tekst på norsk, engelsk og tysk
95,00 NOK
20210515204253-60a0162db8ac84.02746458.jpg
Hefte - Coastal and martime Norway
Stories of coastal Norway
30,00 NOK
20210515203141-60a0138dba7401.96137012.jpg
Hefte - Kystmat
Noen av våre mattradisjoner fra tida da livsgrunnlaget for folk langs kysten i hovedsak var fiske, jordbruk og sjøfart - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK
20210506021514-60933512ceba03.28953928.jpg
Hefte - Riksvei 1
Et lite land, langt mot nord - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK
20210506021414-609334d6152784.75792470.jpg
Hefte - Oljelandet og ny næring langs kysten
Hvordan alle fylker i Norge har blitt påvirket av petroleumsnæringen etter starten i 1965 - Fortellinger fra kyst-Norge
30,00 NOK
20210506021211-6093345b33f720.93658394.jpg
Hefte - De båtreisende
Romanifolket som reiste sjøveien. Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK
20210515202226-60a011620a25e3.55054282.jpg
Hefte - Den norske trebåten
Et spennende innblikk i noe av det mest særpregede ved kysthistorien. Fortellingen om kyst-Norge
30,00 NOK
20210604164800-60ba3d20155109.16097353.jpg
Hefte - Med saltvann i årene
Et rikt innblikk i sjøfolks fascinerende og utfordrende liv på det åpne hav - Fortellingen om kyst-Norge
30,00 NOK
20210506021705-60933581649534.71969934.jpg
Hefte - Ressursar til låns
Sild og anna pelagisk fisk - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK
20210506023810-60933a726eb382.83213293.jpg
Hefte - Kyst og havlandet
Kyst-Norge i et historisk perspektiv - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK
20210604162538-60ba37e25afe69.56587441.jpg
Hefte - Den underlige reisa
Tekst av Svein Bertil Sæther - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK