Hefter og trykksaker


Hefte - Neset

20210515203751-60a014ff05ea08.06759012.jpg
Historien om fyret på sydspissen av Norge - tekst på norsk, engelsk og tysk
95,00 NOK

Hefte - Coastal and martime Norway

20210515204253-60a0162db8ac84.02746458.jpg
Stories of coastal Norway
30,00 NOK

Hefte - Kystmat

20210515203141-60a0138dba7401.96137012.jpg
Noen av våre mattradisjoner fra tida da livsgrunnlaget for folk langs kysten i hovedsak var fiske, jordbruk og sjøfart - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Riksvei 1

20210506021514-60933512ceba03.28953928.jpg
Et lite land, langt mot nord - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Oljelandet og ny næring langs kysten

20210506021414-609334d6152784.75792470.jpg
Hvordan alle fylker i Norge har blitt påvirket av petroleumsnæringen etter starten i 1965 - Fortellinger fra kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - De båtreisende

20210506021211-6093345b33f720.93658394.jpg
Romanifolket som reiste sjøveien. Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Den norske trebåten

20210515202226-60a011620a25e3.55054282.jpg
Et spennende innblikk i noe av det mest særpregede ved kysthistorien. Fortellingen om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Med saltvann i årene

20210604164800-60ba3d20155109.16097353.jpg
Et rikt innblikk i sjøfolks fascinerende og utfordrende liv på det åpne hav - Fortellingen om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Ressursar til låns

20210506021705-60933581649534.71969934.jpg
Sild og anna pelagisk fisk - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Kyst og havlandet

20210506023810-60933a726eb382.83213293.jpg
Kyst-Norge i et historisk perspektiv - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Den underlige reisa

20210604162538-60ba37e25afe69.56587441.jpg
Tekst av Svein Bertil Sæther - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Åkeren kan og være blå

20210506024017-60933af19471c6.43394594.jpg
Et riss av havbruksnæringens utvikling i Norge - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Verdens fraktemenn

20210506020832-609333807f01d7.86683046.jpg
Norsk internasjonal skipsfart gjennom tusen år - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Den norsk-arktiske torsken og verden

20210506020612-609332f49594b4.58631571.jpg
Torskefiskets historie - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Hval, veid, fangst og norske kyster.

20210506020015-6093318f37b692.41883187.jpg
Linjer i norsk hvalfangsthistorie - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK