Hefter og trykksaker


Hefte - Neset

20210506010114-609323ba2b8a26.70405622.jpg
Historien om fyret på sydspissen av Norge - tekst på norsk, engelsk og tysk
95,00 NOK

Hefte - Coastal and martime Norway

20210506004513-60931ff95d7415.91156021.jpg
Stories of coastal Norway
30,00 NOK

Hefte - Kystmat

1510757200303.jpg
Noen av våre mattradisjoner fra tida da livsgrunnlaget for folk langs kysten i hovedsak var fiske, jordbruk og sjøfart - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Riksvei 1

20210506021514-60933512ceba03.28953928.jpg
Et lite land, langt mot nord - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Oljelandet og ny næring langs kysten

20210506021414-609334d6152784.75792470.jpg
Hvordan alle fylker i Norge har blitt påvirket av petroleumsnæringen etter starten i 1965 - Fortellinger fra kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - De båtreisende

20210506021211-6093345b33f720.93658394.jpg
Romanifolket som reiste sjøveien. Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Den norske trebåten

1510757685635.jpg
Et spennende innblikk i noe av det mest særpregede ved kysthistorien. Fortellingen om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Med saltvann i årene

20210506023644-60933a1cbac8d2.07436256.jpg
Et rikt innblikk i sjøfolks fascinerende og utfordrende liv på det åpne hav - Fortellingen om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Ressursar til låns

20210506021705-60933581649534.71969934.jpg
Sild og anna pelagisk fisk - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Kyst og havlandet

20210506023810-60933a726eb382.83213293.jpg
Kyst-Norge i et historisk perspektiv - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Den underlige reisa

20210506020340-6093325c405060.02090358.jpg
Tekst av Svein Bertil Sæther - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Åkeren kan og være blå

20210506024017-60933af19471c6.43394594.jpg
Et riss av havbruksnæringens utvikling i Norge - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Verdens fraktemenn

20210506020832-609333807f01d7.86683046.jpg
Norsk internasjonal skipsfart gjennom tusen år - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Den norsk-arktiske torsken og verden

20210506020612-609332f49594b4.58631571.jpg
Torskefiskets historie - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK

Hefte - Hval, veid, fangst og norske kyster.

20210506020015-6093318f37b692.41883187.jpg
Linjer i norsk hvalfangsthistorie - Fortellinger om kyst-Norge
30,00 NOK