Norsk oljevern gejnnom 40 år

95,00 NOK

Produktbeskrivelse

I denne boka går forfatteren opp de historiske sporene fra oljevernberedskapens spede begynnelse i 1972. Han beskriver endringene som organiseringen av den ofentlige oljevernberedskapen mot akutt forurensning har gjennomgått, og viser hvor omfattende og mangesidig beredskapsarbeidet har vært.