Bok - Kystens veivisere

Grunnpris 399,00 NOK

Antall

Produktbeskrivelse

I denne boka presenteres den norske fyrhistorien i sin fulle bredde, både med hensyn til den teknologiske
utviklingen, forvaltningen og det sosiale livet på alle de mer enn 200 utpostene langs norskekysten. Videre
forteller boken om arbeidet for å bevare og tilgjengeliggjøre disse «kystens katedraler» for allmenheten.