Bok - Om fyrar - De Pharis

På lager
- en avhandling fra 1722 - Uppsala universitet. Dette er en av de eldste bevarte svenske skrifter som beskriver fyr. Boka er på svensk.

200,00 NOK