Bok- Frakteskuter og fraktemenn II

På lager
Rolf. Kr. Danielsen har skrevet en bok med «Trekk fra fraktfartens historie, samt detaljbeskrivelse  av enkelte frakteskuter».

398,00 NOK